ஞாயிறு, 21 மார்ச், 2010

இவர்கள் கலைஞர்கள்!


இவர் யார்? இவர் வைத்திருக்கும் கருவியின் பெயர் என்ன? இந்தியாவின் எந்த தெருவில் இவர் தன் கலையை வைத்து பிழைப்பு நடத்துகிறார் ? எதுவும் எனக்கு தெரியாது.. ஆனால் நிச்சயம் இந்தியா கலைகள் வளர்க்கும் (கலைஞனையும் ) நாடு தான் இல்லையா?

இன்னும்  சில.. யூ ட்யூபில் தேடினால் இன்னும் நிறைய இருக்கிறார்கள் கலைஞர்கள்.கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பரிமாற்றங்கள்

கங்காபுரம் – ஆயிரம் ஆண்டு காலத் தனிமை

தமிழகத்தின் பொற்காலம் என பிற்காலச் சோழர்களின் ஆட்சிகாலத்தைக் கூறலாம். கலை, சமூகம்,வாழ்வியல்,போர்,நிர்வாகம்,வாணிபம் என எல்லாவற்...