செவ்வாய், 16 பிப்ரவரி, 2010

ஓவியர் ராஜம் மறைவு -- அஞ்சலி

ஓவியர் ராஜம் எனக்கு  இந்த பெயர்அதிகம் பரிச்சியம் இல்லாதது. ஆனாலும் அவரது ஓவியங்களை இணையத்தில்  கண்ட போது உடனே அட இவரா .. என்று சட்டென   இனம் கண்டு கொள்ள முடிந்தது..
அவரது ஓவியங்களை பல சற்று பழைய பத்திரிக்கைகளில் பார்த்து அனுபவித்தது உண்டு. பாரம்பரிய ஓவிய முறையில் நிச்சயம் தமிழின் முக்கியமான ஓவியராகவே கருத முடியும். (எனக்கு ஓவிய ஞானம் குறைவு என்ற போதும்) ..
தனது தொன்னூற்று ஓராம் வயதில் காலமடைந்த அவருக்கு எனது அஞ்சலி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பரிமாற்றங்கள்

கங்காபுரம் – ஆயிரம் ஆண்டு காலத் தனிமை

தமிழகத்தின் பொற்காலம் என பிற்காலச் சோழர்களின் ஆட்சிகாலத்தைக் கூறலாம். கலை, சமூகம்,வாழ்வியல்,போர்,நிர்வாகம்,வாணிபம் என எல்லாவற்...