திங்கள், 6 செப்டம்பர், 2010

யூத் விகடனில் எனது வலைப்பூ கட்டுரை குட் பிளாக்

என் அடூரின் எலிப்பத்தாயம் குறித்த கட்டுரை யூத் விகடனில் குட் பிளாக் எனும் வகையில் சுட்டியாக (link)  வந்துள்ளது.  மகிழ்ச்சியாய் இருந்தது.
நன்றி விகடன்.

சுட்டி:

http://youthful.vikatan.com/youth/Nyouth/Blogs.asp

4 கருத்துகள்:

பரிமாற்றங்கள்

கங்காபுரம் – ஆயிரம் ஆண்டு காலத் தனிமை

தமிழகத்தின் பொற்காலம் என பிற்காலச் சோழர்களின் ஆட்சிகாலத்தைக் கூறலாம். கலை, சமூகம்,வாழ்வியல்,போர்,நிர்வாகம்,வாணிபம் என எல்லாவற்...