ஓவியர் ராஜம் மறைவு -- அஞ்சலி

ஓவியர் ராஜம் எனக்கு  இந்த பெயர்அதிகம் பரிச்சியம் இல்லாதது. ஆனாலும் அவரது ஓவியங்களை இணையத்தில்  கண்ட போது உடனே அட இவரா .. என்று சட்டென   இனம் கண்டு கொள்ள முடிந்தது..
அவரது ஓவியங்களை பல சற்று பழைய பத்திரிக்கைகளில் பார்த்து அனுபவித்தது உண்டு. பாரம்பரிய ஓவிய முறையில் நிச்சயம் தமிழின் முக்கியமான ஓவியராகவே கருத முடியும். (எனக்கு ஓவிய ஞானம் குறைவு என்ற போதும்) ..
தனது தொன்னூற்று ஓராம் வயதில் காலமடைந்த அவருக்கு எனது அஞ்சலி.

0 comments:

கருத்துரையிடுக

பரிமாற்றங்கள்